Zwalczanie ASF

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zwalczania ASF. Dz. U Woj. Lubelskiego  z dnia 10.08.2017 r. poz. 3310

https://www.wiw.lublin.pl