V Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców

 

 

 

 

Polski Związek Łowiecki

Okręgowa Rada Łowiecka w Chełmie                                                       

Zarząd Okręgowy w Chełmie

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 163 "Orlik" w Chełmie

Z A P R A S Z Ana imprezę kynologiczną

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców

PROGRAM:

Piątek  27.04.2012 r.
- zakładanie ścieżek tropowych    1700 - 1900
- odprawa sędziów    2000

Sobota 28.04.2012 r.
- rejestracja psów i przegląd weterynaryjny…….730
- uroczyste rozpoczęcie imprezy……………......800
- ocena pracy psów w terenie……………….......820 - 1400
- zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników,
   rozdanie dyplomów i nagród………………....1530
- ognisko……………………………………......1600

Plan dojazdu: