Rozstrzygnięcie konkursu

W biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie, w dniu 20 grudnia b.r. odbyło się podsumowanie Konkursu  dla kół  łowieckich na najlepiej zagospodarowany obwód łowiecki.

Celem konkursu było wspieranie prawidłowego gospodarowania zwierzyną dziko żyjąca w obwodach łowieckich. Oczekiwanym rezultatem przez organizatorów było podniesienie na wyższy poziom łowieckiego zagospodarowania dzierżawionych obwodów łowieckich, poprawa stanu populacji zwierzyny oraz zmniejszenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lesie i uprawach. Akces do uczestnictwa w rywalizacji zgłosiło tylko cztery koła łowieckie.  Zgodnie z regulaminem konkursu uczestniczące w konkursie koła wypełniły i przesłały na adres organizatora Karty oceny wraz z dodatkową dokumentacją. Komisja konkursowa pracowała w składzie: Janusz Mazuryk, Leszek Kędzierawski i Ryszard Stefaniak.  Komisja dokonała oceny Kart i weryfikacji przesłanej dokumentacji. Dokonała jednocześnie wyboru najlepiej zagospodarowanego obwodu łowieckiego, przyznając główną nagrodę dla Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie -za obwód łowiecki nr 188 któremu przyznano 34 pkt.  Na drugim miejscu uplasowało się Koło Łowieckie nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej za obwód łowiecki 124  za który przyznano 26 pkt.. Trzecią lokatę wywalczyło Koło Łowieckie „Żbik” w Warszawie za obwód łowiecki 77  z przyznanymi 25 pkt.