95 lat Chełmskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa, Koła Łowieckiego nr 22 w Chełmie

W tym roku Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa, Koło Łowieckie nr 22 w Chełmie obchodzi swoje 95 lecie istnienia.

Przez ten czas Koło przeżywało czasy trudne, uzależnione od sytuacji historycznej i politycznej, jak i czasy wspólnych spotkań i działań zmierzających do poprawy sytuacji przyrodniczej na terenach dzierżawionych obwodów.Pomimo różnych chwil w długiej historii Koła, zawsze dbano o jego tradycję, bowiem po uzyskaniu niepodległości Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa było pierwszą i największą na Ziemi Chełmskiej, organizacją myśliwych. Koło jest też jednym z najstarszych w Polsce. To wszystko nobilituje i jednocześnie zobowiązuje. Myśliwi z tego koła przywiązują szczególnie dużą wagę do historii tworzonej przez pokolenia poprzedników i założycieli Koła. Pamięć o nich jest szczególnie ważna. Każda rocznica obchodzona jest więc uroczyście i z pamięcią o historii Koła. Staraniem Zarządu Koła zorganizowano uroczyste obchody kolejnej już 95 rocznicy.
Obchody rozpoczęto od zapalenia zniczy i złożenia kwiatów przy Kapliczce Myśliwskiej w Pobołowicach. Została ona wybudowana w 2010 roku staraniem Zarządu Koła oraz przy pomocy wielu jego członków. Na jednej ze ścian umieszczono nazwiska kolegów, którzy odeszli do „krainy wiecznych łowów”.
Następnie, została odprawiona uroczysta msza święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie przez ks. kan. Krzysztofa Krakowiaka, proboszcza tej parafii, w której udział wzięli członkowie Koła wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Oprawę mszy uświetnili koledzy hejnaliści z zaprzyjaźnionego koła.
W dalszej części uroczystości wysłuchano przemówień - prezesa koła Andrzeja Makucha i zaproszonych przedstawicieli lokalnych samorządów. Część myśliwych została odznaczona Medalami Zasługi Łowieckiej, Srebrny medal otrzymał Piotr Piecuch a Brązowy Józef Sulikowski. Wręczono również Medale za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Chełmskiego dla: Wiktora Stopy, Wincentego Kuleszy, Mieczysława Bieniasa, Ryszarda Wnuka, Janusza Chęcia i Jana Koguciuka.
Na wszystkich zebranych szczególne wrażenie wywarły występy artystyczne zaprzyjaźnionej z Kołem młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie pod kierownictwem  Grażyny Jarosz. Myśliwi, którzy wstąpili do Koła w okresie ostatnich pięciu lat dokonali dekoracji drzewca sztandaru Koła gwoździami, na których wypisane są ich nazwiska. Całość uroczystości odbywała się przy dźwiękach sygnałówek myśliwskich. Obchody jubileuszu koła zaszczycili swoją obecnością wójtowie gmin, na których Koło prowadzi gospodarkę łowiecką, przedstawiciele szkoły podstawowej w Czerniejowie z Edytą Ośko – dyrektorem szkoły, przedstawiciele firm, którymi Koło prowadzi współpracę oraz przedstawiciele władz okręgowych i centralnych PZŁ. Atmosfera była zatem i podniosła i nastrojowa. Po części oficjalnej, przy stołach wspominano stare czasy, sukcesy i porażki łowieckie. Wszystko to odbywało się przy muzyce i przy suto zastawionych stołach. Goście mieli okazję skosztować wyśmienitych wyrobów z dziczyzny oraz pieczonego dzika. Bawiono się do późnych godzin nocnych i już planowano kolejne spotkanie za pięć lat z okazji jubileuszu 100 lat istnienia Koła.


Pamiętali o tych, którzy odeszli.

1 listopada to święto w czasie którego wspominamy tych, którzy odeszli. To dzień, w którym szczególnie wracamy pamięcią do bliskich, których nie ma już pośród nas.
Myśliwi z „Chełmskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa” Koła Łowieckiego nr 22 w Chełmie od niepamiętnych lat pozostają wierni tradycjom i ideom przyświecającym założycielom Koła i wszystkim myśliwym, którzy tworzyli jego historię, a których już nie ma w ich gronie. Tradycyjnie, co roku przedstawiciele Koła odwiedzają groby zmarłych kolegów, na których składają pamiątkowe karty i zapalają symboliczne płomyki pamięci. W tym roku również odwiedzono cmentarze w Chełmie oraz w Kumowie i Turowcu.