Polowanie Hubertowskie AD 2015

Hubertus  w KŁ nr 23

7 listopada  w obwodzie łowieckim nr 190 stawiło się 68 myśliwych członków Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak” w Chełmie, by uczestniczyć w uroczystym polowaniu hubertowskim.

Podczas zbiórki dwie diany: Ewa Dżaman i Joanna Suszyńska, które w tym roku zasiliły szeregi koła złożyły ślubowanie myśliwskie, które przyjął zgodnie z ceremoniałem prezes koła Krzysztof Wojciechowski. Sygnaliści zagrali sygnał "Darz Bór". Ta tradycyjna ceremonia wprowadza adepta łowiectwa w krainę myśliwskich tradycji.
Myśliwi podzieleni na trzy grupy ruszyli w knieję pod opieką prowadzących polowanie i św. Huberta. Koledzy mogli zobaczyć piękny dublet na lisach w wykonaniu Stanisława Hurki. Bór darzył i na pokocie znalazły się cztery dziki i cztery lisy. Przy płonących pochodniach i sygnałach łowieckich wręczono medale Króla polowania dla Przemysława Szostaka, v-ce Króla dla Romana Chomy. Królem pudlarzy ogłoszono Mariusza Sakowskiego.

Hubertus w KŁ nr 4

Koło Łowieckie nr 4 „Sokół” w Rejowcu rozpoczęło sezon polowań zbiorowych uroczystym polowaniem hubertowskim w obwodzie łowieckim nr 173 w miejscowości Rybie w dniu 8 listopada. Polowanie poprzedziła uroczysta zbiórka myśliwych podczas której koledzy oddali cześć Sztandarowi Koła. Podczas uroczystej zbiórki Zarząd Koła wyróżnił długoletnich członków koła za wkład pracy i wiedzę przekazywaną młodszym adeptom.  Podczas zbiórki przed polowaniem uroczyste ślubowanie złożyli koledzy: Artur Wawryszuk, Karol Wiliński i Mateusz Szewczak. Ślubowanie przyjął prezes koła  Jarosław Barczak. Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiła odprawa 34 myśliwych biorących udział w łowach. Polowanie prowadził Łowczy Koła Zbigniew Maciejewski, a rolę gospodarza pełnił  Hubert  Joszczuk. W polowaniu uczestniczyło także jedenastu naganiaczy. W sumie przeprowadzono pięć pędzeń, w których pozyskano jednego dzika i jednego lisa. Królem polowania został  Jarosław Barczak – pozyskał dzika, v-ce królem Tomasz Kość – pozyskał lisa.

Hubertus w KŁ nr 24

7 listopada odbyło się uroczyste polowanie hubertowskie zorganizowane przez myśliwych z KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym. Prowadzący polowanie Grzegorz Gawron powitał na zbiórce w uroczysku  „Namule” czterdziestu przybyłych myśliwych, w tym dwie Diany. Po przedstawieniu zaproszonych gości oraz omówieniu zasad bezpieczeństwa łowy zostały rozpoczęte. Delikatne przebłyski jesiennego słońca oraz szum liści pod nogami wprowadziły sielankową atmosferę, w której upłynęło pierwsze „głuche” pędzenie. Dopiero w kolejnym miocie  jako pierwsza odezwała się dwururka koleżanki Anny Chachaj gościa z KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie, która pozyskując sarnę kozę jak się miało okazać później została Królową polowania. Wraz z upływem czasu i coraz częstszym ujadaniem psów w gęstwinie zwiastującym spotkanie zwierza, do uszu zaczęły dobiegać odgłosy wystrzałów. Św. Hubert darzył, obok kozy na pokocie spoczęło pięć dzików oraz lis.  Na zakończenie pozostało jeszcze wyłonienie Króla pudlarzy, zadanie nie było proste, bowiem wielu z uczestników próbowało dorównać Dianie. Jednak jak to zwykle na łowach bywa, szczęście dopisało nielicznym. Prowadzący po zebraniu relacji świadków jako największego pechowca wskazał Wiesława Mroza. Tradycyjna biesiada w serdecznej myśliwskiej atmosferze zwieńczyła coroczne obchody święta ku czci naszego patrona św. Huberta.  Do zobaczenia za rok. Darz Bór.

Hubertus w KŁ nr 48

Dzień patrona myśliwych Świętego Huberta przypada na 3 listopada. Jako patron w Polsce ten święty znany jest od końca XVII wieku. Tradycyjne łowy często rozpoczynają się mszą hubertowską. W tym roku uroczyste polowanie w KŁ nr 48 "Ponowa" we Włodawie miało miejsce w dniu 8 listopada. O godzinie 9.00 przed domkiem myśliwskim w Okunince łowy rozpoczęła tradycyjna zbiórka myśliwych i naganki. Kolega Tadeusz Popko został udekorowany przyznanym przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Skarbnik Bernard Błaszczuk ogłosił konkurs na najlepszego lisiarza sezonu i zapoznał zebranych z jego regulaminem. Podczas dalszej części uroczystej odprawy odbyło się ślubowanie młodych myśliwych, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w polowaniu zbiorowym, które odbierał Dariusz Korona- prezes koła. Ślubowali: Damian Piskała, Patryk Wasilewicz, Marcin Huziur, Robert Huzior, Piotr Pituch, Jacek Pcion i Marek Torbicz. Polowano w trzech grupach prowadzonych przez Ryszarda Jaskulskiego, Andrzeja Kapluka i Bogdana Piskałę. Przy wietrznej pogodzie w 42 strzelby opolowano 12 miotów. Pozyskano 4 szt. zwierzyny: cielaka jelenia, kozę sarny i dwa lisy. Zwierzyny w miotach było znacznie więcej. Nawet kilka łosi. O godzinie 14.00 podczas podsumowania polowania przed ułożonym tradycyjnym pokotem Dariusz Korona i Lucjan Pełech udekorowali okolicznościowymi medalami króla polowania Jarosława Filipka, vice króla Dariusza Mitiułkę (zaproszonego gościa) oraz króla pudlarzy Tadeusza Rzeźnika. Podczas posiłku - gorącego żurku i tradycyjnego bigosu serwowanego z kuchni polowej i wędlin z dziczyzny uczestnicy dzielili się wrażeniami z polowania.  To polowanie jak co roku rozpoczyna kolejny sezon polowań zbiorowych które w Kole "Ponowa" są organizowane w każda niedzielę do 10 stycznia 2016 r.

Hubertus w KŁ nr 81

Sobota dnia 7 listopada dzień św. Huberta w KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie. Punktualnie o godz. 8.00 odprawę przed polowaniem rozpoczyna Piotr Stępień.  W polowaniu udział bierze dwudziestu pięciu myśliwych i osiem osób naganki, jeden stażysta i zaproszony gość reprezentujący Państwową Straż Łowiecka w Lublinie. Polowanie zostało zorganizowane w obwodzie łowieckim nr 229 obok wsi Makowiska i trwało do godz. 13.00. Podczas polowania myśliwi pozyskali jedną sarnę i dwa lisy. Polowanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze i przy wspaniałej pogodzie. Po zakończeniu polowania wszyscy uczestnicy polowania udali się do dworku myśliwskiego w Olchowcu gdzie uroczystym pokotem  pożegnano ustrzeloną zwierzynę. Po zakończeniu pokotu rozpoczęła się  biesiada myśliwska  przy ognisku, podczas której myśliwi   jeszcze raz wspominali miłe akcenty polowania częstując się wyśmienitym jadłem.

Hubertus w KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie

W sobotę 7 listopada sezon polowań zbiorowych rozpoczęto w chełmskim „Dubelcie”.   W Borysowcu- szkole, obwód łowiecki nr 188, na zbiórce stawiło się  dwudziestu sześciu myśliwych, w tym jedna Diana i zaproszeni goście. Wszystkich przybyłych witają gospodarze posesji. Po wysłuchaniu regulaminowych  słów o zachowaniu szczególnych  zasad bezpieczeństwa na polowaniu, podstawionymi podwodami udano się do kniei. W roli naganki podkładacze z psami. Już pierwszy miot przyniósł pozyskanie okazałej liszki, której nie udało się przejść przez linię myśliwych. W miocie widziano jelenie. Podczas kolejnego „pędzenia” pozyskano kolejnego lisa. Trzecie pędzenie przyniosło pozyskanie  pięknego jenota. Czwarty  „miot” to widziana chmara jeleni w miocie i podziwiany okazały byk. A w ostatnim miocie  kolejny pozyskany lis. Podczas pędzeń nie widziano zwierzyny czarnej. Po zakończeniu polowania powrócono do Borysowca, gdzie przygotowano pokot, ognisko i poczęstunek. Przy dźwiękach sygnałów łowieckich oddano hołd pozyskanej zwierzynie. Uroczyste ślubowanie myśliwskie złożyli nowo przyjęci do koła- Jolanta Orlon, Zdzisław Petelski i   Rafał Kornas. Mariusz Michalczuk prowadzący polowanie ogłosił Króla Polowania- którym został Władysław Derkacz.  Po zakończeniu polowania wszystkich  zaproszono na przygotowany poczęstunek.  

Hubertus w KŁ nr 22

7 listopada w obwodzie nr 189, przy sprzyjającej aurze, odbyło się uroczyste polowanie Hubertowskie  w Chełmskim Towarzystwie Prawidłowego Myślistwa,  Kole Łowieckim Nr 22 w Chełmie. Polowanie rozpoczęto tradycyjną zbiórką przy kapliczce myśliwskiej w Pobołowicach. Prezes koła przyjął ślubowanie od Krzysztofa Gielety, który wstąpił w szeregi koła w bieżącym roku. W polowaniu wzięło udział 40 myśliwych. Jak co rok, nie zabrakło zaproszonych gości, którzy przybyli na wspólne łowy. Mamy nadzieję, że dobrze  będą wspominać czas spędzony w naszym gronie. Polowano w trzech grupach pod kierownictwem Dionizego Stafińskiego, Macieja Stempkowskiego i Piotra Piecucha. Pomimo dobrej pogody i sporej ilości zwierza widzianego w pędzonych miotach na pokocie udało się złożyć jedynie 4 dziki, 7 lisów i 1 sarnę kozę. Królem polowania został łowczy koła Maciej Stempkowski, zaś V-ice Królem Maciej Biedroń.  Na medal i tytuł króla pudlarzy zapracował Andrzej Mąka. Tradycyjnie polowanie zakończono pokotem i biesiadą myśliwską, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Hubertus w WKŁ nr 163

W dniu 7 listopada Wojskowe Koło Łowieckie nr 163 „Orlik” w Chełmie obchodziło dzień św. Huberta. W tym roku obchody miały charakter uroczysty –świętowano jubileusz 65-lecia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji zmarłych kolegów myśliwych w kościele pod wezwaniem Najświętszej Trójcy w Chełmie. Następnie wszyscy udali się w rejon zbiórki gdzie przeprowadzono odprawę przed polowaniem, w trakcie której dwóch nowych kolegów złożyło uroczyste ślubowanie, które w asyście wprowadzających przyjął Marian Staniak prezes Koła. Po omówieniu zasad bezpieczeństwa i losowaniu stanowisk rozpoczęto pędzenia. Po polowaniu które prowadził Łowczy Koła  Radosław Smyk w pięknej jesiennej scenerii Lasu Góry w obwodzie łowieckim nr 155 uczestniczyło szesnastu myśliwych. W wyniku pędzeń pozyskano dwa dziki. Zwieńczeniem polowania był uroczysty pokot. Królem polowania Michał Rostkowski, tytuł vice Króla przypadł dla Andrzeja Sokoła. Po uroczystym pokocie odbyła się biesiada myśliwska, podczas której dwóch kolegów zostało uhonorowanych odznaczeniami łowieckimi srebrny medal odebrał Marian Staniak, a brązowy Leszek Harańczuk.