Okręgowe łowy na drapieżniki 2016

W dniach 13 i 14 lutego b.r. na terenie okręgu chełmskiego PZŁ zostały przeprowadzone jak co roku „Okręgowe łowy na drapieżniki”.

 

 

 

Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów, eliminując najważniejszego z drapieżców czyli lisa. 

* Przez sobotę i niedzielę we wspólnych łowach na drapieżniki w KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie uczestniczyło 30 myśliwych i 10 naganiaczy. Pozyskano 4 lisy.


*W „ChTPM” KŁ nr 22 w Chełmie polowano w sobotę i niedzielę, pozyskano 2 lisy i 1 kunę, w łowach uczestniczyło dziewiętnastu myśliwych i dwunastu naganiaczy.

* W KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie –Okręgowe łowy na drapieżniki zostały zorganizowane  w sobotę 13 lutego. W polowaniu nad Wełnianką uczestniczyło 13 nemrodów z udziałem  naganiaczy. Pozyskano tylko jednego lisa.

*W dniach 13-14 lutego br. myśliwi z KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym wzięli udział w „Okręgowych łowach na drapieżniki” organizowanych corocznie przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Polowano w grupach, po jednej na każdym z obwodów dzierżawionych przez koło. Sprzyjająca aura, w tym temperatura i brak opadów umożliwiły penetrację terenów podmokłych w szczególności nadrzecznych łąk i zarośli, zwykle dla myśliwego niedostępnych. W pięciu polowaniach uczestniczyło łącznie czterdziestu myśliwych pozyskano 6 lisów.

*W sobotę 13 i niedzielę 14 lutego odbyły się polowania zbiorowe na drapieżnika w KŁ nr 17 "Jeleń" w Żółkiewce. Mimo trudnych warunków pogodowych polowanie przebywało w miłej koleżeńskiej atmosferze. Łącznie pozyskano 7 lisów, w łowach uczestniczyło 24 nemrodów.

*W KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie w dwóch polowaniach uczestniczyło trzydziestu czterech myśliwych i 16 naganiaczy. Na pokocie ułożono 5 lisów.

*W chełmskim „Szaraku” KŁ nr 23 polowano w sobotę i niedzielę, pozyskano 6 lisów, w łowach uczestniczyło dwudziestu dziewięciu myśliwych i dziesięciu naganiaczy.

We wspólnej akcji okręgu uczestniczyło szesnaście kół łowieckich w tym:  KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie, KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej, KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie, KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym, KŁ nr 67 „Krogulec” w Lublinie, KŁ nr 17 „Jeleń” w Żółkiewce, KŁ nr 62 „Piżmak” w Nieliszu, KŁ nr 151 „Żubr” w Lublinie oraz KŁ nr 84 „Przepiórka” w Lublinie. W sumie zorganizowano trzydzieści jeden polowań zbiorowych na drapieżniki, uczestniczyło w nich łącznie 332 myśliwych, z udziałem  psów i przy zaangażowaniu 110 naganiaczy.  Łącznie pozyskano 52 lisy i jedną kunę.