Apel „Myśliwi na starej fotografii”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie zwraca się uprzejmie z prośbą - apelem  o dostarczanie do biura ZO PZŁ w Chełmie starych fotografii myśliwskich.

 

 

Projekt zakłada zebranie starych fotografii ukazujących myśliwych, łowy i polowania, życie towarzyskie, organizacyjne i gospodarcze kół łowieckich z lat minionych, celem wykonanie skanów zgromadzonych fotografii,  zgromadzenie opisów dokumentujących zdjęcia, organizację wystawy zgromadzonych zdjęć oraz przygotowanie i druk albumu „Myśliwi na starej fotografii”.