Konkurs plastyczny 2016

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie ogłasza Konkurs plastyczny,  w 2016 roku pod hasłem „Natura wita nas”. Konkurs adresowany jest od dzieci i młodzieży z terenu działania okręgu tj z terenu: Chełma, Rejowca, Siedliszcza i powiatu chełmskiego, Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego, Włodawy  i powiatu włodawskiego.

 

 

 

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyka łowiectwa, działanie na rzecz promocji okręgu i współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska. Każdy uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem może przedstawić na konkurs pracę rysunkową, wykonaną dowolną technika na kartonie –tylko i wyłącznie w formacie A-4. Prace należy opatrzyć na odwrocie czytelną informacją zawierającą: dane autora, imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz tytuł pracy. Patronat medialny nad konkursem tradycyjnie pełni „Nowy Tydzień –tygodnik lokalny”. Organizatorzy na prace konkursowe oczekują wyjątkowo w tym roku do 13 maja 2016r. Dla laureatów przygotowano  jak zawsze, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu Plastycznego znajdziesz Tutaj: