Podsumowanie konkursu plastycznego

6 czerwca na strzelnicę myśliwską w Kumowej Dolinie zaproszono laureatów X Konkursu plastycznego „Natura wita nas”. Laureatom organizatorzy wręczyli dyplomy i ufundowane nagrody książkowe. Opiekunom przekazano podziękowania za przygotowania i udział w kolejnej edycji okręgowego konkursu.

Dla wszystkich uczestników podsumowania zorganizowano pokaz umiejętności strzeleckich w wykonaniu Andrzeja Wawrzyszuka i Ryszarda Wojtasiaka z KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie, oraz zaprezentowano „Łowiecką ścieżkę edukacyjną” i urządzenia w „Parku urządzeń łowieckich”. Całość spotkania podsumowano przy ognisku. Patronat nad konkursem tradycyjnie objął „Nowy Tydzień –tygodnik lokalny”, konkurs sponsorowali indywidualni myśliwi Krzysztof Łoś, Zbigniew Zawirski, Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie, Firma Firex i Adam Bojarski RSP Zagroda.
Komisja konkursowa w składzie: Anna Szumera, Marian Rudnik i Mirosław Sawicki, oceniła prace jakie nadesłano na  X Konkurs plastyczny pod hasłem „Natura wita nas”. Zgodnie z regulaminem konkursu prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych.

W kat. Przedszkola wyróżniono prace:
Łucja Tokarska SP w Kaplonosach- opiekun Elżbieta Filipek
Martyna Choma ZS w Urszulinie- opiekun Elżbieta Jung
Maja Tomaszewska SP w Kamieniu- opiekun Elżbieta Gierczak
Julia Dąbrowska Edukacja domowa- opiekun Katarzyna Dąbrowska
Zuzanna Weremko SP w Łopienniku Dolnym- opiekun Agnieszka Mazurkiewicz
Hanna Zdolska SP w Kaplonosach- opiekun Katarzyna Szymaniak
Kacper Dudyk SP w Kaplonosach- opiekun Barbara Wilczyńska
Cezary Haraszuk SP w Kaplonosach –opiekun Barbara Wilczyńska

W kat. I  klasy I-III SP wyróżniono prace:
Karol Szurma ZS w Białopolu- opiekun Jadwiga Świdnicka
Partycja Hola SP w Urszulinie- opiekun Urszula Ciekierda
Szymon Panasiuk PSSP w Chełmie- opiekun Joanna Chilczuk
Grzegorz Wilczyński SP w Kaplonosach- opiekun Barbara Wilczyńska
Weronika Bukowska ZSO nr 1 Chełm- opiekun Małgorzata Babkiewicz
Weronika Bielecka NSP nr 2 Chełm- opiekun Halina Czerniawska
Aleksandra Wójcik SP Kamień- opiekun Barbara Szczygieł
Krystian Warchulski SP Łopiennik Dolny- opiekun Mariola Sysa
Noemi Dąbrowska Edukacja domowa- opiekun Katarzyna Dąbrowska
Bianca Cimek NSP nr 2 Chełm- opiekun Natalia Kozłowska

W kat. II -klasy IV-VI SP wyróżniono prace:
Aleksandra Bobruk SP nr 2 we Włodawie – opiekun Maria Pogonowska
Piotr Wieleba SP w Sielcu – opiekun Alicja Sędłak
Anna Kruk ZS w Rudzie Hucie- opiekun Barbara Gałus
Kacper Krasnowski ZS w Białopolu – opiekun Mirosław Domański
Kajetan Sadowski ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska
Kacper Ostrowski ZS w Białopolu – opiekun Mirosław Domański
Amelia Patyra SP w Łopienniku Dolnym- opiekun Agnieszka Szadura
Sandra Żugaj ZS w Rudzie Hucie- opiekun Barbara Gałus
Izabella Kowalczuk ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska

W kat Gimnazjum wyróżniono prace:
Natalia Miścisz ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska
Przemysław Skoczylas ZS w Białopolu – opiekun Mirosław Domański
Ewa Kalinowska ZS w Rudzie – Hucie – opiekun Barbara Gałus
Anita Kaczanowska ZS w Białopolu – opiekun Mirosław Domański
Klaudia Szulc ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska
Anna Szponar ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska
Marcin Matysiak ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska
Kacper Banaszek ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska
Natalia Słotwińska ZS w Siedliszczu- opiekun Renata Boguszewska