VIII Puchar Dian

 „ VIII Puchar Dian ”
w sześcioboju myśliwskim

13 sierpnia  2016 r.  godz. 9.00

Strzelnica Myśliwska w Kumowej Dolinie

Regulamin Zawodów

1. Organizator: Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie
            Stowarzyszenie Polskich Dian
            
2. Cel  zawodów:
-upowszechnianie i popularyzacja strzelectwa myśliwskiego wśród  Dian, 
-podnoszenie  i doskonalenie indywidualnych umiejętności strzeleckich,
-integracja środowiska Dian..

3. W zawodach brać mogą udział członkinie PZŁ (z pozwoleniem na broń i aktualną leg. PZŁ)

4. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim wg prawideł strzeleckich obowiązujących w PZŁ.

 

5. Klasyfikacja: będzie prowadzona indywidualnie bez podziału na klasy.
 
6. Nagrody:
- Nagrody rzeczowe dla najlepiej strzelających pań
- Puchary dla zwyciężczyń
- Dyplomy dla uczestniczek

7. Wpisowe w kwocie 50 zł, płatne w sekretariacie zawodów przed rozpoczęciem  zawodów.

8. Program zawodów:
- 9.00- rozpoczęcie zawodów,
- 9.30 –strzelanie na osiach zgodnie z harmonogramem strzelań,
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,
- uroczyste zakończenie zawodów.

9. Każda z zawodniczek ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Na strzelnicy obok sekretariatu znajduje się punkt opieki medycznej.

10. W sprawie ewentualnych noclegów prosimy o kontakt z Zajazdem „Trzy Dęby” Janów k/Chełma, tel. 82 563 33 44, Hotelem „Kamena” Chełm, ul. AK 50, tel. 82 565 64 01,