„MIESZKAŃCY LASÓW, PÓL I ŁĄK” – KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA ZWIERZĄT

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie oraz Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie zorganizowało konkurs wiedzy przyrodniczo-łowieckiej z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”.

W konkursie wzięło udział 75 uczniów z 18 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego. Konkurs odbył się 6 października 2016 r. w samym sercu zalesionych Pagórów Chełmskich - malowniczo położonej Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Kumowej Dolinie koło Chełma.

Młodzież rozwiązywała test wiedzy dotyczący biologii, ekologii, terminologii łowieckiej oraz umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych. W prace Komisji Konkursowej zaangażowane były następujące osoby: Mirosław Sawicki – Łowczy Okręgowy, Sylwia Anna Zgorzałek – członek zarządu Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” w Warszawie, Katarzyna Daniłkiewicz-Niewęgłowska – Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie, Ryszard Suszyński – kierownik ZLPK Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, Paweł Łapiński – ZLPK Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Stanisław Ostański – Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec” w Lublinie oraz Andrzej Makuch – sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie.

Laureatami konkursu zostali:

MIEJSCE 1: Karolina Jusiuk z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod opieką Pana Sławomira Korpysza,

MIEJSCE 2:
•    Weronika Huryn z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie pod opieką Pani Barbary Gałus i Pana Roberta Jokisza
•    Adrianna Zając z Zespołu Szkół w Sawinie pod opieką Pana Sławomira Korpysza
•    Jakub Sokowicz z Zespołu Szkół w Wyrykach pod opieką Pani Ewy Zając

MIEJSCE 3:
•    Karolina Duliasz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie pod opieką Pani Katarzyny Matuły
•    Aleksandra Starzomska z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod opieką Pana Sławomira Korpysza

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Magdalena Puk (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie), Maciej Dubaj (II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie), Anna Rękas (Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie), Aleksandra Biedzińska (Zespół Szkół w Sawinie), Patryk Wasilewicz (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie), Karolina Panasiuk (Publiczne Gimnazjum w Żmudzi).

Podczas obchodów Światowego Tygodnia Zwierząt dla uczestników konkursu przygotowane były dodatkowe atrakcje, jak: zwiedzanie urządzeń łowieckich, największej w regionie wystawy budek lęgowych dla ssaków, ptaków i owadów, pokaz strzelectwa myśliwskiego oraz poczęstunek i ognisko integracyjne.

Konkurs ten nie odbył by się również bez zaangażowania Koła Łowieckiego Nr 82 „Dubelt” w Chełmie, Koła Łowieckiego Nr 23 „Szarak” w Chełmie, Koła Łowieckiego Nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” w Chełmie, Koła Łowieckiego Nr 67 „Krogulec” w Lublinie oraz piekarni „Grela” w Chełmie.

Planujemy nadal łączyć przyrodników i myśliwych we wspólnym celu – edukacji ekologicznej. Cieszymy się, że konkurs o tej tematyce spotkał się z tak pozytywnym odzewem wśród placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować kolejną edycję w przyszłym roku.

                                                                                                                                              Tekst: Paweł Łapiński
                                                                                                                Zdjęcia: Ryszard Suszyński, Paweł Łapiński