Introdukcja bażanta w KŁ nr 22 - relacja z łowisk

„Podobnie jak w poprzednich latach, Zarząd ChTPM KŁ nr 22 w Chełmie zakupił 200 sztuk bażantów, 150 kur oraz 50 kogutów, w wieku około 3 miesięcy. Przyjęto za podstawowy cel introdukcji poprawę jakości osobniczej i genetycznej bażanta oraz jego liczebności poprzez zasiedlanie łowisk przede wszystkim kurami pochodzącymi ze sprawdzonych hodowli.

Oprócz przygotowania łowisk poprzez budowę stałych miejsc dokarmiania ptaków prowadzone są systematyczne wieloletnie akcje zmierzające do redukcji drapieżników. Widać już efekty tych działań. Ogłoszony kilka lat temu przez Zarząd Koła konkurs „W pogoni za lisem” sprawia, że koledzy chętniej wybierają się na polowanie na „rudego”. Obserwujemy jego mniejszą liczbę, jednocześnie wzrasta liczba bażantów oraz spada ich śmiertelność.

Introdukcji dokonano dniu 9 września, terenie trzech dzierżawionych przez Koło obwodów tj.  167, 186, 204. Na terenie bazy kolegi Sławka Czyża w Kamieniu stawiło się 9 myśliwych, którzy pod przewodnictwem Łowczego Macieja Stempkowskiego podzielili skrzynki z ptakami. Pogoda sprzyjała, w piękny wrześniowy dzień Koledzy rozwieźli w łowiska wszystkie ptaki. W pracach brali też udział dwaj chłopcy w wieku przedszkolnym – Maksio i Michałek, którzy byli zachwyceni możliwością spędzenia czasu na wycieczce po łąkach. Zapraszamy wszystkich Kolegów z Koła za rok by zabrali swoje pociechy i pokazali im naszą pracę w łowiskach. Należy podkreślić, że wszystkie miejsca na wypuszczenie ptaków były oczyszczone i przygotowane perfekcyjnie. Tu należy podziękować kolegom, kierownikom obwodów, w osobach Mariusza Tkaczuka, Andrzeja Mazurka i Artura Lipca za wkład w tym przedsięwzięciu. Koledzy – dziękujemy!”.
                                                    

Marcin Madejski

„W dniu 15 września Zarząd Koła Łowieckiego nr 81 ”SARNA” w Gorzkowie zakupił w hodowli bażantów w miejscowości Wygnanów 200 szt. bażanta łownego.                                                                                                                    

Bażanty po przewiezieniu  zostały wypuszczone w  łowisko w miejsca uprzednio przygotowane w miejscowości Baranica. Zakupione bażanty zostały zaszczepione w hodowli szczepionką uodporniającą na ptasie choroby. Przygotowując łowisko   przestrzelano znacznie lisa i inne drapieżniki, w miejscu wpuszczania  bażantów  wyłożono karmę w postaci mieszanek  zbóż i kukurydzy.  W okresie adoptowania się z nowym środowiskiem  prowadzony będzie  przez  myśliwych monitoring łowiska gdzie wsiedlono  bażanta.  Przy wsiedleniu  brali udział kol. myśliwi z naszego koła oraz  ich pociechy. Bażanty zostały wypuszczone w łowisko w bardzo dobrej kondycji fizycznej bez oznak jakiegokolwiek stresu”.

Piotr Stępień

„15 września myśliwi z Koła Łowieckiego nr 82 "Dubelt" w Chełmie, na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich nr 165 i 185 wpuścili zakupione przez koło koguty i kury bażanta w ilości 100 szt. Wsiedlenie bażantów ma na celu ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków zwierząt. W poprzednich latach przeprowadzano udane wsiedlenia bażantów. Obecnie ich populacja sukcesywnie się powiększa. Wpuszczanie nowych osobników ma również na celu zwiększenie zróżnicowania genetycznego żyjących tu osobników. W momencie wypuszczania kuraków brała młodzież szkolna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dorohusku”.

Mariusz Michalczuk

Zakup ptaków został sfinansowany z budżetu Kół i częściowo zrefundowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach realizacji programu „Zwiększenie liczebności bażanta na terenie działania ZO PZŁ w Chełmie ". Zgodnie z wymogami przedmiotowej inicjatywy łowiska, w których wpuszczono bażanty zostają na dwa lata wyłączone z polowań na ten gatunek zwierzyny łownej.

W okręgowym programie na terenie okręgu chełmskiego zakupiono i wsiedlono do łowisk 1600 szt. ptaków. W zadaniu udział wzięło dziesięć kół łowieckich: KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, WKŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie, KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, KŁ nr 48 „Ponowa”  we Włodawie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie, KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 12 „Szóstak” w Lublinie, KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie, KŁ nr 3 „LTPM-Jeleń” w Lublinie.

Darz Bór!