Ogólnopolskie obchody święta myśliwych - św. Huberta w Węgrowie

22-23 października br. na Zamku w Liwie oraz Węgrowie odbyły się uroczystości z okazji święta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców - Św. Huberta. Organizatorzy obchodów : Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach, Lasy Państwowe, Urząd Miasta w Węgrowie i Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko objął obchody patronatem honorowym.

Pierwszy dzień uczczono wielkimi łowami, w których udział wzięło 455 myśliwych, w tym delegacja chełmskich myśliwych. W strugach deszczu, porannym „Apelem na łowy” z ceremoniałem ślubowania, odprawą, zainaugurowano zbiorowe łowy. Niedzielne uroczystości rozpoczęto paradą Św. Huberta z udziałem jazdy konnej, wojska oraz blisko 100 sztandarów jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, a także związków zawodowych rolników "Solidarność". Ponadto w paradzie wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, myśliwi, leśnicy, sokolnicy, jeźdźcy, a także rolnicy podkreślając współpracę i wsparcie dla myśliwych. Parada przeszła z Rynku w Węgrowie na węgrowskie błonia, gdzie odbyły się główne uroczystości. Inauguracją spotkania była Hubertowska Msza Św. z udziałem kilku tysięcy osób. Po Mszy Św. odbyły się między innymi pokazy kulinarne, sokolnicze, kynologiczne, a także koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego. W ogólnopolskich obchodach dnia Św. Huberta wzięło udział wielu Gości w tym: Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp. Tadeusz Pikus, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, Łowczy Krajowy Lech Bloch, Przewodniczący NSZZ Solidarność Jerzy Chróścikowski, posłowie i senatorowie, władze samorządowe, przedstawiciele policji i wojska. Ogólnopolski Hubertus Węgrowski podkreślił współpracę pomiędzy myśliwymi oraz leśnikami. Niezwykle istotne było wsparcie, jakiego udzieliło Polskiemu Związkowi Łowieckiemu polskie duchowieństwo oraz rolnicy. Jesteśmy przekonani, że dzięki tak ogromnemu wsparciu polski model łowiectwa przetrwa jeszcze na długie lata, a dziedzictwo narodowe jakim jest łowiectwo zostanie nienaruszone.


Inwentaryzacja dzika.

Zgodnie z Decyzją nr 498 Dyrektora GLP z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzika, na terenie nadleśnictw podległych RDLP w Lublinie zaplanowano wykonanie tego zadania w dniach 29-30 października b.r. Realizując wytyczne Dyrektora Generalnego, ZG PZŁ oraz RDLP w Lublinie zmierzające do prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej, inwentaryzację należy przeprowadzić  metodą pędzeń próbnych obejmujących 10% powierzchni  na terenach RDLP. W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na Strzelnicy w Kumowej Dolinie 19 października odbyła się narada przedstawicieli poszczególnych nadleśnictw z terenu działania okręgu chełmskiego i przedstawicieli kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie. Naradzie przewodniczył Łowczy Okręgowy PZŁ w Chełmie Mirosław Sawicki. Liczenie  powinno być przeprowadzone kompleksowo we wszystkich obwodach jednocześnie na powierzchniach próbnych wylosowanych. Celem jest ustalenie stanu liczebności populacji dzika. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona przez myśliwych  przy współudziale pracowników nadleśnictw oraz organizacji pozarządowych, samorządu i służb mundurowych. Zaproszenie do wzięcia udziału zamieszczono na stronie internetowej RDLP. Zgłoszenie dotyczące udziału w inwentaryzacji winno być zgłoszone do 26.10.2016r. Technika wykonania inwentaryzacji metodą pędzeń próbnych  imituje polowanie zbiorowe pędzone, gdzie w miejsce myśliwych wyznacza się liczących zwierzynę w miocie, przyjmując metodę próbnych pędzeń jako najbardziej miarodajną.

Życzenia

W dniu świętego Huberta,
Koleżankom, Kolegom myśliwym i ich najbliższym, sympatykom łowiectwa,
wszystkim ludziom dobrego serca,
życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji i zadowolenia
życzą
Okręgowa Rada Łowiecka
i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie