Okręgowy dzień św. Huberta 2016

W ostatnią sobotę października został zorganizowany już po raz XII Okręgowy dzień św. Huberta. Organizatorami tegorocznego święta myśliwych okręgu chełmskiego były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu krasnostawskiego tj: KŁ nr 16 „Szarak” Krasnystaw, KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym, KŁ nr 27 „Rogacz” w Bończy, KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie.

Uroczystości zainaugurowano mszą św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Siennicy Różanej. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalisty, w intencji myśliwych okręgu i „wszystkich tych co odeszli na wieczne łowy” odprawiał ks. biskup prof. Józef Wróbel, w asyście ks. Stanisława Furlepy i ks. Franciszka Kamińskiego. Myśliwi ofiarowali dary lasu.
    Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w Domu Weselny „Sylwia” w Boruniu. Wśród zaproszonych gości: Poseł RP Piotr Olszówka, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Powiatowy Lekarz Weterynarii Małgorzata Kalinowska,  Wójtowie: Leszek Proskura, Jerzy Lewczuk i Tadeusz Górski. Okręg zamojski PZŁ reprezentował: Lucjan Grabarczuk i Henryk Studnicki.  W imieniu LP Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw- Waldemar Czajka. W trakcie części oficjalnej szczególnie zasłużonym myśliwym i Kołom Łowieckim wręczono odznaczenia łowieckie: Złoty Medal Zasługi Łowieckiej odebrał Zbigniew Bednarek i Koło Łowieckie nr 27 „Rogacz” w Bończy, -Srebrny Medal: Zbigniew Latusek, Marian Tomkow, Paweł Torbicz, Mirosław Kość – Brązowy Medal: Leszek Łubkowski, Stanisław Artymiuk, Zbigniew Maciejewski, Mariusz Wieczerza, Sławomir Litwin i Adam Kępiński. Podczas spotkania można było obejrzeć przygotowaną wystawę-„Myśliwi na starej fotografii…” zorganizowaną przez ZO PZŁ w Chełmie.
      Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska.