Biała sobota i niedziela

Po raz siódmy, wspólnym wysiłkiem myśliwych, z Zarządu Okręgowego i z KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej, miejscowych i zaproszonych lekarzy i samorządu gminy Wola Uhruska, Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy 26 listopada b.r. została zorganizowana w SPZOZ w Woli Uhruskiej –Myśliwska biała sobota. Z bezpłatnych porad i konsultacji udzielanych przez lekarzy specjalistów skorzystało kilkadziesiąt osób. Był ortopeda, psychiatra, internista, laryngolog oraz kardiolog.

W niedzielę 27 listopada dla organizatorów i uczestniczących w „Myśliwskiej białej sobocie” zgodnie z planem polowań, zostało zorganizowane polowanie zbiorowe. Trudu organizacji polowania podjął się Zarząd KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej. Polowanie zgodnie z planem polowań zbiorowych poprowadził Marek Kuszneruk. Polowano w kilkanaście strzelb przy pomocy czterech psów i podkładacza. W wyniku przeprowadzonych  pędzeń pozyskano dwa dziki. Królem polowania został Piotr Kędzierawski. Polowanie zakończono uroczystym pokotem i dekoracją wyłonionych Króli –Polowania i Pudlarzy. Organizatorom i uczestniczącym w akcji lekarzom serdeczne podziękowania Darz Bór!