Program reintrodukcji zająca 2016

Myśliwi w okręgu chełmskim kontynuują  lokalny programu ratowania populacji zająca szaraka. Celem zadania jest odbudowa populacji i jej stabilizacja. Program zakłada działania zmierzające do  poprawy warunków środowiskowych niezbędnych do dalszego rozwoju populacji.  Opracowany i przyjęty do realizacji program obejmuje lata 2011-2020r. Najistotniejszym punktem programu jest restytucja  zająca szaraka prowadzona przez poszczególne koła łowieckie.

Przygotowania do programu rozpoczęto w poszczególnych obwodach dużo wcześniej, zanim do łowisk trafiły pierwsze zające. Od lat trwa intensywna redukcja drapieżników.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą ze środków własnych myśliwych- kół łowieckich. W tym celu utworzono specjalny fundusz celowy przy ZO PZŁ w Chełmie. Wystąpiono  z wnioskiem o dotację z WFOŚ i GW w Lublinie.
Zadanie odbudowy  populacji należy oceniać jako szczególnie ważne i istotne nie tylko dla  myśliwych,  ale dla całego społeczeństwa i otaczającej nas przyrody. Nadrzędnym celem  podjętych zadań  jest zachowanie bioróżnorodności.
W ramach programu, obecnie wpuszczono do łowisk kolejne 80 sztuk zajęcy. Zające trafiły do obwodów: KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 53 „Bażant” w Świdniku, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie i KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie.