Okręg chełmski

Okręg chełmski to część województwa lubelskiego o bardzo bogatej i zróżnicowanej rzeźbie terenu, z licznymi kompleksami leśnymi, ciekawej faunie i florze, o jeszcze czystym i niezmienionym przez działanie człowieka środowisku przyrodniczym, a więc warunkach sprzyjających rozwojowi gospodarki łowieckiej i hodowli zwierzyny nie tylko łownej.


Obszar okręgu graniczy na rzece Bug z Ukrainą. Mimo niewielkiej powierzchni może poszczycić się bogactwem przyrody. Jest to obszar stykania się dwóch odmiennych krain geograficznych: Polesia Wołyńskiego i Wyżyny Lubelskiej. Różni je nie tylko budowa geologiczna ale i ukształtowanie terenu i różnorodna fauna i flora.

 

 

Rzeka Bug odznacza się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, bo jako  jedna z nielicznych rzek nie została zamieniona w kanał. Rzeka stworzyła liczne zakola, starorzecza i ciągle pracuje. Naocznie możemy obserwować, jak zmienia swój bieg - podmywa skarpy, odcina zakola. Innym fascynującym, a zarazem strasznym procesem są wylewy rzeki, kiedy to woda rozlewa się na grunty i łąki, tworząc trudne do ogarnięcia wzrokiem lustro wody. Bug wraz z rozległymi łąkami zw. łęgami, urozmaiconą  rzeźbą rzeki i starorzeczami  (burzyskami) stanowi wspaniałe łowisko.

Dolina rzeki Bug na swoim odcinku od Uhańki do Śwerż jest zaliczana do jednej z 105 ostoi ptaków uznanych za najcenniejsze na obszarze Polski, objętej programem Natura 2000. Odcinek rzeki przebiegający w całości przez nasz okręg nazywany jest „Doliną Górnego Bugu”. Koryto Bugu ma charakter naturalny, rzeka płynie doliną pokrytą łąkami, niewielkimi fragmentami zdegradowanych łęgów, zaroślami wierzbowymi oraz polami ornymi, dochodzącymi w niektórych miejscach do brzegu rzeki. Licznie występują starorzecza. Koryto rzeki jest głęboko wcięte, na brzegach w wielu miejscach występują skarpy do wysokości dochodzącej do kilku metrów. Na odcinku okręgu do Bugu uchodzą liczne rzeki.
Szata roślinna zachowała wiele naturalnych cech, decydując o wyjątkowej wartości tutejszych krajobrazów.
Różnorodność krajobrazu i siedlisk sprawiły, że różnymi formami ochrony prawnej objęto znaczną część okręgu.