Program reintrodukcji zająca szaraka

Myśliwi w okręgu chełmskim realizują  lokalny programu ratowania populacji zająca szaraka. Celem zadania jest odbudowa miejscowej populacji i jej stabilizacja. Program zakłada działania zmierzające do  poprawy warunków środowiskowych niezbędnych do dalszego rozwoju populacji. 

Opracowany i przyjęty do realizacji okręgowy program obejmuje lata 2011-2020r. Najistotniejszym punktem programu jest restytucja  zająca szaraka prowadzona przez poszczególne koła łowieckie. Przygotowania do programu rozpoczęto w poszczególnych obwodach dużo wcześniej, zanim do łowisk trafiły pierwsze zające. Od lat trwa intensywna redukcja drapieżników. 

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą ze środków własnych myśliwych- kół łowieckich. W tym celu utworzono specjalny fundusz celowy przy ZO PZŁ w Chełmie, oraz wystąpiono  z wnioskiem o dotację do WFOŚ i GW w Lublinie. 

Zadanie odbudowy  populacji należy oceniać jako szczególnie ważne i istotne nie tylko dla  myśliwych,  ale dla całego społeczeństwa i otaczającej nas przyrody. Nadrzędnym celem  podjętych zadań  jest zachowanie bioróżnorodności.

W ramach programu obecnie rankiem 22 lipca wpuszczono do łowisk kolejne 100 sztuk zajęcy z hodowli OHZ Krośniewice. Zające trafiły do obwodów: KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie i WKŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie.