Parki Narodowe

Poleski Park Narodowy utworzony w 1990r. powstał w celu ochrony ekosystemów wodno torfowiskowych z unikalną florą i fauną. Obszar parku określony jest jako miniatura tundry i lasotundry. Spośród występujących tutaj ponad 900 gatunków roślin  naczyniowych, 170 należy  do gatunków rzadkich, 43 objęte są ochroną ścisłą a 15 ochroną częściową. Nagromadzenie północnych gatunków roślin ( brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna) oraz wielu roślin strefy  atlantyckiej ( rosiczka, aldrowanda, bagnica, wywłócznik) stwarza jedyną w swoim rodzaju osobliwość na skalę europejską. Na terenie Parku gnieździ się  około 140 gatunków ptaków. Do najcenniejszych należą: wodniczka, dubelt, sowa błotna, kulik, orlik krzykliwy, oraz żuraw ( symbol parku). Patrz  DVD/VCD Poleski Park Narodowy -www.poleskipn.pl

Parki krajobrazowe:

Poleski Park Krajobrazowy utworzony na terenie gmin: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus. Park tworzą enklawy rozmieszczone wokół PPN stanowią jego naturalną otulinę.

Sobiborski Park Krajobrazowy utworzony na terenie gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Obejmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich. Osobliwością Parku jest żółw błotny.

Chełmski Park Krajobrazowy utworzony na terenie gmin: Chełm, Sawin, Dorohusk, Ruda Huta. Najcenniejszym przyrodniczo elementem Parku są torfowiska węglanowe z wieloma cennymi gatunkami roślin i zwierząt. Swój unikalny charakter zawdzięczają nietypowemu, jak dla terenów bagiennych zasadowemu odczynowi torfów.

Strzelecki Park Krajobrazowy utworzony na terenie gmin: Białopole, Dubienka obejmuje kompleks żyznych , wielogatunkowych lasów liściastych i mieszanych. Występuje tutaj ekotyp sosny zwyczajnej tzw. sosna matczańska. 

Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony na terenie gmin: Kraśniczyn, Krasnystaw, Skierbieszów obejmuje bardzo malowniczy, bogato urzeźbiony obszar Działów Grabowieckich. Krajobraz urozmaicają liczne wąwozy i jary rozcinające lessowe podłoże. Charakterystycznym elementem Parku są lasy bukowe na północno-wschodniej granicy zasięgu.Prawdziwym i najcenniejszym bogactwem okręgu chełmskiego jest przede wszystkim cała społeczność myśliwska, wśród której przetrwał świat prostych wartości, wzajemnych życzliwości i serdeczności.