Chełmska organizacja łowiecka

Obszar

Terenem działalności kół łowieckich skupionych organizacyjnie w ORŁ w Chełmie są powiaty: Chełm, Krasnystaw, Włodawa wchodzące w skład byłego województwa chełmskiego. Teren działania okręgu podzielony został na 56 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 373389 ha, powierzchnia leśna 90864 ha. Średnia powierzchnia obwodu wynosi 6667 ha.

 

Gospodarka łowiecka

Chełmska organizacja skupia w swoich szeregach (stan 31.12.2007r) 903 członków ( w tym selekcjonerów 419 ) działających w 32 kołach łowieckich:

12 kół macierzystych dzierżawi 32 obwody łowieckie,

20 kół zamiejscowych dzierżawi 24 obwody łowieckie.

Wg najnowszej kategoryzacji  okręg tworzy: 12 obwodów „słabych” i 44 obwodów „bardzo słabych”.

Koła łowieckie corocznie zwiększają nakłady finansowe na zagospodarowanie dzierżawionych obwodów. Roczne nakłady na zagospodarowanie obwodów, poprawę warunków bytowania zwierzyny, wartość wyłożonej karmy, wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach rolnych  przekroczyły 80 % wpływów za zwierzynę i wyniosły  ponad 333 tyś złotych za rok gospodarczy 2006/2007.

Rok rocznie koła łowieckie zapraszają myśliwych zagranicznych w nasze łowiska. Polowania te są jednym z podstawowych dochodów kół, przeznaczonych na zagospodarowanie i polepszenie warunków bytowania zwierzyny w naszych łowiskach.

 

Zwierzyna łowna
Na przestrzeni minionych lat wyraźnie kształtują się zmiany w wysokości stanów i pozyskania zwierząt łownych. Istnieją tendencje wzrostu pozyskania zwierzyny grubej (jeleń, sarna, dzik) i drapieżników (lis) oraz znaczny spadek pozyskania zwierzyny drobnej (kuropatwa, zając).

Pozyskanie i stan zwierzyny w obwodach okręgu chełmskiego.

(wg zestawienia zbiorczego opracowanego przez Stacje Badawczą PZŁ w Czempiniu)