Zasady selekcji

ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ I POPULACYJNEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH
W OKRĘGU CHEŁMSKIM
ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU
na podstawie Załącznika do uchwały NRŁ z dnia 22 lutego 2005 r. ( z późn. zm.)

 

"Aktualne zasady selekcji patrz:  www.pzlow.pl   zasady selekcji tekst jednolity z dnia 16.04.2009r
Uchwała nr 63 /2009 NRŁ z dnia 16.04.2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2005 NRŁ
z dnia 22.02.2005 w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej ,
oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości pozyskania"

Wstęp

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie z 1995 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880; Nr 172, poz. 1802, Nr 173, poz. 1808) do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych.

Czytaj więcej: Zasady selekcji