1. Chełmska odznaka strzelecka, zwana dalej odznaką jest wyróżnieniem indywidualnym  przyznawanym przez ORŁ za osiągnięcia w dziedzinie strzelectwa myśliwskiego.

2. Odznaka przyznawana jest każdego roku za wyniki uzyskiwane w poprzednim roku i wręczana jest podczas ceremonii otwarcia zawodów strzeleckich odbywających się na strzelnicy w Chełmie –Mistrzostw Okręgu.

3. Odznaka może być przyznawana jednej osobie wielokrotnie, począwszy od roku 2007 za wyniki w roku 2006.

4. Ustala się cztery stopnie odznaki:

  • złota ze szmaragdem
  • złota
  • srebrna
  • brązowa

5. Wzór odznaki stanowi załącznik do regulaminu.

6. Odznakę mogą zdobywać strzelcy – członkowie PZŁ, którzy wezmą udział w co najmniej trzech zawodach otwartych odbywających się na strzelnicy PZŁ Chełm w tym co najmniej jednym konkursie Grand Prix o statuetkę Chełmskiego Niedźwiedzia.

7. Do punktacji odznaki zalicza się trzy najlepsze wyniki z  zawodów strzeleckich odbywających się  na strzelnicy PZŁ Chełm w konkretnym roku.

8. Do punktacji nie zalicza się wyników zawodów zamkniętych , takich jak zawody służb mundurowych (np. leśników, żołnierzy, policjantów …) mistrzostwa kół łowieckich, mecze, treningi lub pokazy strzeleckie.

9. Czas i miejsce poszczególnych konkursów ustalają organizatorzy. Terminarz konkursów ogłaszany jest w komunikacie ZO najpóźniej do końca I kwartału każdego roku.

10. Strzelania podczas w/w konkursów odbywają się wg prawideł strzeleckich PZŁ w pełnym wieloboju strzelań myśliwskich.

11. Zawodnik, który uzyska niżej określony limit punktów otrzymuje odznakę  jn:
( Do limitu liczy się trzy najlepsze wyniki uzyskane w n/w zawodach)

  • odznaka złota ze szmaragdem  1300 - 1500
  • odznaka złota   1200 - 1299
  • odznaka srebrna    1100 - 1199
  • odznaka brązowa    900 - 1099

12. Organizatorzy konkursów strzeleckich określonych w niniejszym regulaminie przysyłają do ZO PZŁ Chełm wyniki tych konkursów w terminie dwóch tygodni od ich zakończenia. Wyniki te są jawne i są do wglądu w ZO PZŁ Chełm.

13. Zarząd Okręgowy przekazuje otrzymane wyniki Instruktorowi ds. Strzelectwa ZO, który razem z komisją Strzelecką ORŁ dokonają podliczenia wyników, wyeliminują ewentualne nieprawidłowości czy niezgodności, rozpatrzą ewentualne odwołania, i złożą wniosek o przyznanie odznaki do ORŁ Chełm.

14. Koszt przyznanej odznaki pokrywa Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie.

15. Wykaz zawodów liczonych do punktacji odznaki w 2008r: Eliminacje ligi strzeleckiej, Mistrzostwa okręgu, Puchar Z Ch, Memoriał, Chełmskie GP, XV Turniej Chmielakowy.