Regulamin Grand Prix Okręgu PZŁ Chełm o statuetkę Chełmskiego Niedźwiedzia w sześcioboju myśliwskim.

1. Organizator: Instruktor ds. Strzelectwa ZO PZŁ Chełm i Komisja Strzelecka ORŁ Chełm

2. Cel  cyklu zawodów:

  • upowszechniania strzelectwa myśliwskiego wśród braci łowieckiej,
  • popularyzację  idei łowiectwa i strzelectwa,
  • podnoszenie indywidualnych umiejętności strzeleckich.

3. Grand Prix organizowanym w 2009r składa się następujących zawodów:

a) konkurs I Puchar Z Ch 9.05.2009r
b) konkurs II Memoriał Z G 23.05.2009r
c) konkurs III Ch GP  12.09.2009r

4. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym sześcioboju wg prawideł strzeleckich , zgodnie z „Regulaminami zawodów”.

5. Klasyfikacja: będzie prowadzona indywidualnie w klasie powszechnej i mistrzowskiej.

6. Nagrody:

  • Statuetka  (ew. Puchar) „Chełmskiego Niedźwiedzia” dla zwycięzców w/g  klasyfikacji.
  • Dyplomy dla 10 najlepszych zawodników ( po 5 w klasie.)

7. Wpisowe do konkursów Grand Prix wynosi 50 zł płatne w sekretariacie przed rozpoczęciem konkursu.