Komunikat Nr 4/2014

1. Pierwsze w Polsce przypadki afrykańskiego pomoru świń, stwierdzono u padłych sztuk dzików w województwie podlaskim. Pierwszy padły dzik został znaleziony w dniu 13 lutego 2014 roku ok. 900 metrów od granicy z Białorusią.. Informujemy, że afrykański pomór świń ASF nie jest groźny dla człowieka, gdyż choroba ta nie przenosi się na ludzi.

              POLSKI  ZWIĄZEK  ŁOWIECKI
Z A R Z Ą D    O K R Ę G O W Y    W    C H E Ł M I E