1. Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów na Turniej Zarządów Kół Macierzystych  w strzelaniu myśliwskim, który zostanie przeprowadzony w dniu 4 października 2008 r. na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie.

1. 1.Informujemy,  że  ocena  rogaczy pozyskanych  w  sezonie łowieckim 2008 odbędzie się w dniach 28-30 października 2008 r w domu Myśliwych Ziemni Chełmskiej  na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie - Rudka1. ( zgodnie z załączonym harmonogramem).

1. Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów myśliwych do udziału w zainaugurowanym konkursie  o miano „Najskuteczniejszego w pozyskaniu lisa na terenie działania Okręgu chełmskiego PZŁ”. Celem konkursu jest zintensyfikowanie pozyskania lisów na terenie okręgu oraz wyróżnienie najlepszych i najskuteczniejszych w tym działaniu. Organizator dla najlepszych przewidział cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu optycznego renomowanych firm. Regulamin konkursu w załączeniu.

Prosimy o terminowe wywiązywanie się myśliwych i zarządów kół z obowiązku opłaty składki rocznej do PZŁ za 2009r. Zgodnie z par. 181 Statutu członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską za pośrednictwem koła macierzystego. Składka powinna być uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny. Treść Uchwały NRŁ zamieszczamy w załączeniu.

Z Myśliwskim Pozdrowieniem
  DARZ  BÓR

Uprzejmie informujemy, że m-cu marcu 2009r. rozpocznie się szkolenie myśliwych „Warsztaty dla sygnalistów”.  Szczegółowy program szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie.  Misją szkolenie jest propagowanie kultury łowieckiej, kultywowania tradycji, zwyczajów i obyczajów łowieckich.