Komunikat Nr 4/2014

1. Pierwsze w Polsce przypadki afrykańskiego pomoru świń, stwierdzono u padłych sztuk dzików w województwie podlaskim. Pierwszy padły dzik został znaleziony w dniu 13 lutego 2014 roku ok. 900 metrów od granicy z Białorusią.. Informujemy, że afrykański pomór świń ASF nie jest groźny dla człowieka, gdyż choroba ta nie przenosi się na ludzi.

1. Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów na Turniej Zarządów Kół Macierzystych  w strzelaniu myśliwskim, który zostanie przeprowadzony w dniu 4 października 2008 r. na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie.

              POLSKI  ZWIĄZEK  ŁOWIECKI
Z A R Z Ą D    O K R Ę G O W Y    W    C H E Ł M I E

1. 1.Informujemy,  że  ocena  rogaczy pozyskanych  w  sezonie łowieckim 2008 odbędzie się w dniach 28-30 października 2008 r w domu Myśliwych Ziemni Chełmskiej  na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie - Rudka1. ( zgodnie z załączonym harmonogramem).