1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2010r. w biurze ZO o godz. 15.30 odbędzie się narada łowczych  kół łowieckich mających siedzibę na terenie działania okręgu w sprawie realizacji programu odrobaczania. W związku z tym prosimy o telefoniczne złożenie zapotrzebowania na preparat do odrobaczania, w terminie do 22 stycznia 2010r.

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkie zarządy kół łowieckich do wspólnej organizacji „Pierwszych okręgowych łowów na drapieżniki” w dniach 20-21 lutego 2010 r.  „Pierwsze okręgowe łowy na drapieżniki” to zorganizowane równolegle przez wszystkie koła łowieckie na terenie wszystkich obwodów łowieckich okręgu chełmskiego PZŁ polowania zbiorowe na drapieżniki.

1. Informujemy,  że  ocena  rogaczy pozyskanych  w  sezonie łowieckim 2010 odbędzie się w dniach 27-29 października 2010 r. w domu Myśliwych Ziemni Chełmskiej  na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie - Rudka1. ( zgodnie z załączonym harmonogramem).

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie zwołuje na dzień 10 kwietnia 2010 roku o godz. 15:00 zebranie członków niestowarzyszonych. Zebranie odbędzie się w domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Rudce koło Chełma.

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkie zarządy kół łowieckich do wspólnej organizacji „ Okręgowych łowów na drapieżniki” w dniach 19-20 lutego 2011r. "Okręgowe łowy na drapieżniki" to zorganizowane równolegle przez wszystkie chętne koła łowieckie na terenie wszystkich obwodów łowieckich okręgu chełmskiego PZŁ polowania zbiorowe na drapieżniki. O terminie organizacji polowania prosimy zawiadomić właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów.