1. Informujemy,  że  ocena  rogaczy pozyskanych  w  sezonie łowieckim 2010 odbędzie się w dniach 27-29 października 2010 r. w domu Myśliwych Ziemni Chełmskiej  na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie - Rudka1. ( zgodnie z załączonym harmonogramem).

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkie zarządy kół łowieckich do wspólnej organizacji „ Okręgowych łowów na drapieżniki” w dniach 19-20 lutego 2011r. "Okręgowe łowy na drapieżniki" to zorganizowane równolegle przez wszystkie chętne koła łowieckie na terenie wszystkich obwodów łowieckich okręgu chełmskiego PZŁ polowania zbiorowe na drapieżniki. O terminie organizacji polowania prosimy zawiadomić właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów.

1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkie zarządy kół łowieckich do wspólnej organizacji "Okręgowych łowów na drapieżnikach" w dniach 18-19 lutego 2012r.
"Okręgowe łowy na drapieżnikach" to zorganizowane równolegle przez wszystkie chętne koła łowieckie na terenie wszystkich obwodów łowieckich okręgu chełmskiego PZŁ polowania zbiorowe na drapieżniki.

Informujemy, że ocena rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2011 odbędzie się w dniach 25-27 pażdziernika 2011 r. w domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie - Rudka 1 (zgodnie z załączonym harmonogramem).

1.  W nawiązaniu do otrzymanych informacji od Powiatowych Lekarzy Weterynarii uprzejmie przypominany o obowiązku dostarczenia do badań -monitoringu, próbek krwi pozyskanych dzików w ilości 10 % wynikającej  z  poszczególnych RPŁ.