1.  W nawiązaniu do otrzymanych informacji od Powiatowych Lekarzy Weterynarii uprzejmie przypominany o obowiązku dostarczenia do badań -monitoringu, próbek krwi pozyskanych dzików w ilości 10 % wynikającej  z  poszczególnych RPŁ.