Multimedialny konkurs - Łowiectwo i zwierzęta naszej kniei

Celami konkursu są:

Promocja łowiectwa realizującego zasady zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności gatunkowej.
Propagowanie idei ochrony przyrody i łowiectwa wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.
Zdobycie podstawowych informacji na temat myśliwskich i łowiectwa.
Uwrażliwienie na piękno i inspirowanie do poznawania przyrodyojczystej, poznanie gatunków zwierzyny łownej i chronionej.

Czytaj więcej...

Program reintrodukcji zająca

W okręgu chełmskim rozpoczęto realizację lokalnego programu ratowania populacji zająca szarak. Cele tego ambitnego zadania skupiają się wokół odbudowy miejscowej populacji, jej stabilizacji i umożliwienia przetrwania.

Czytaj więcej...

VI konkurs plastyczny

Po raz VI Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie ogłasza Konkurs plastyczny „Łowiectwo w rysunku”. Konkurs adresowany jest od dzieci i młodzieży z terenu działania okręgu tj terenu: Chełma i powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja łosia w Nadleśnictwie Chełm

W dniach 18-19 lutego b.r. z zaangażowaniem wielu osób - w tym pracowników Służby Leśnej, wolontariuszy indywidualnych i członków Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie w Nadleśnictwie Chełm,
wykonano pędzenia próbne w trzynastu różnych kompleksach leśnych, w miotach kontrolnych, rozmieszczonych w sposób dający możliwie pełną charakterystykę drzewostanów, siedlisk i krajobrazu.

Czytaj więcej...

Myśliwskie psy w Kumowej Dolinie- Konkurs Tropowców i Posokowców - wyniki

W ostatnią sobotę kwietnia 2012 roku w Kumowej Dolinie k/Chełma można było podziwiać umiejętności rasowych psów  myśliwskich. Odbył się tam V Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców. 
Imprezie patronowała Okręgowa Rada Łowiecka w Chełmie, a Zarząd Okręgowy zajął się przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursów. Impreza tej rangi jest dla organizatorów sporym wyzwaniem. Wcześniej należy przygotować ścieżki i rekwizyty niezbędne do jej przeprowadzenia.

Czytaj więcej...