Zawody sędziów i instruktorów

W sobotę 6 października b.r. na zawodach podsumowujących sezon strzelecki na strzelnicy w Kumowej Dolinie spotkali się startujący zawodnicy i organizatorzy. Tym razem w roli zawodników, na co dzień sędziujący- instruktorzy strzelectwa, a w roli sędziów stanowiskowych, na co dzień startujący zawodnicy klasy mistrzowskiej i powszechnej.

 

 

Czytaj więcej...

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy

W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie przez trzy dni 16-18 października b.r. zespoły oceny prawidłowości pozyskania rogaczy. Łącznie oceniono prawidłowości odstrzału 792 sztuk kozłów pozyskanych w minionym sezonie łowieckim przez myśiwych selekcjonerów.

Czytaj więcej...

Koło Nr 24 Lis

Polowanie hubertowskie zawsze przyciąga myśliwych do kniei. Jest ono formą podziękowania patronowi, a także inaugaracją jesienno-zimowego sezonu polowań.

Czytaj więcej...

Bażanty z dotacją

Trzynaście kół łowieckich z terenu działania chełmskiej organizacji łowieckiej uczestniczy w realizacji zadania "Zwiększenie liczebności bażanta na terenie ZO PZŁ w Chełmie". Generalnym założeniem jest realizacja szeregu działań idących w kierunku zwiększenia liczebności zwierzyny drobnej, a w konsekwencji jej zagęszczenia w terenie, poprzez zasiedlenie, przy jednoczesnej redukcji drapieżników i poprawieniu środowiskowych warunków bytowania zwierzyny.

Czytaj więcej...

Polowanie hubertowskie


W dniu 3 listopada 2012 roku w Wojskowym Kole Łowieckim Nr 163 "Orlik" odbyło się tradycyjne polowanie hubertowskie. W polowaniu brało udział 18 myśliwych oraz 20 naganiaczy.

Czytaj więcej...