Program reintrodukcji zająca 2016

Myśliwi w okręgu chełmskim kontynuują  lokalny programu ratowania populacji zająca szaraka. Celem zadania jest odbudowa populacji i jej stabilizacja. Program zakłada działania zmierzające do  poprawy warunków środowiskowych niezbędnych do dalszego rozwoju populacji.  Opracowany i przyjęty do realizacji program obejmuje lata 2011-2020r. Najistotniejszym punktem programu jest restytucja  zająca szaraka prowadzona przez poszczególne koła łowieckie.

Czytaj więcej...

Biała sobota i niedziela

Po raz siódmy, wspólnym wysiłkiem myśliwych, z Zarządu Okręgowego i z KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej, miejscowych i zaproszonych lekarzy i samorządu gminy Wola Uhruska, Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy 26 listopada b.r. została zorganizowana w SPZOZ w Woli Uhruskiej –Myśliwska biała sobota. Z bezpłatnych porad i konsultacji udzielanych przez lekarzy specjalistów skorzystało kilkadziesiąt osób. Był ortopeda, psychiatra, internista, laryngolog oraz kardiolog.

Czytaj więcej...

Okręgowy dzień św. Huberta 2016

W ostatnią sobotę października został zorganizowany już po raz XII Okręgowy dzień św. Huberta. Organizatorami tegorocznego święta myśliwych okręgu chełmskiego były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu krasnostawskiego tj: KŁ nr 16 „Szarak” Krasnystaw, KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym, KŁ nr 27 „Rogacz” w Bończy, KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie.

Czytaj więcej...

Coraz więcej zajęcy i kuropatw na Lubelszczyźnie

Dzięki zadaniu „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”, który został opracowany przez Województwo Lubelskie i Uniwersytet Przyrodniczym w Lublinie, przy ścisłej współpracy z Departamentem Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie jest duża szansa, że populacja zająca szaraka i kuropatwy zwyczajnej ulegnie stabilizacji.

Czytaj więcej...