Coraz więcej zajęcy i kuropatw na Lubelszczyźnie

Dzięki zadaniu „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”, który został opracowany przez Województwo Lubelskie i Uniwersytet Przyrodniczym w Lublinie, przy ścisłej współpracy z Departamentem Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie jest duża szansa, że populacja zająca szaraka i kuropatwy zwyczajnej ulegnie stabilizacji.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie obchody święta myśliwych - św. Huberta w Węgrowie

22-23 października br. na Zamku w Liwie oraz Węgrowie odbyły się uroczystości z okazji święta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców - Św. Huberta. Organizatorzy obchodów : Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach, Lasy Państwowe, Urząd Miasta w Węgrowie i Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko objął obchody patronatem honorowym.

Czytaj więcej...

Introdukcja bażanta w KŁ nr 22 - relacja z łowisk

„Podobnie jak w poprzednich latach, Zarząd ChTPM KŁ nr 22 w Chełmie zakupił 200 sztuk bażantów, 150 kur oraz 50 kogutów, w wieku około 3 miesięcy. Przyjęto za podstawowy cel introdukcji poprawę jakości osobniczej i genetycznej bażanta oraz jego liczebności poprzez zasiedlanie łowisk przede wszystkim kurami pochodzącymi ze sprawdzonych hodowli.

Czytaj więcej...

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy 2016

W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie przez trzy dni (12-14 października b.r.) zespoły oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej oceniały prawidłowość pozyskania rogaczy. Łącznie oceniono prawidłowość odstrzału 1028 sztuk kozłów  pozyskanych w minionym sezonie łowieckim przez myśliwych selekcjonerów.

Czytaj więcej...